Bình chọn 38 doanh nghiệp và 31 doanh nhân tiêu biểu

Đ.P |

Chiều 29.9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì cuộc họp xét bầu chọn danh hiệu doanh nghiệp – doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ II – 2014 và thông qua kế hoạch tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10).

Báo cáo tại cuộc họp, Hội đồng xét tặng danh hiệu doanh nghiệp – doanh nhân tiêu biểu cho biết, triển khai thực hiện việc xét chọn doanh nghiệp tiêu biểu và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ II – 2014, Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh đã gửi các văn bản có liên quan đến 150 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, cơ quan thường trực hội đồng xét tặng danh hiệu đã nhận được hồ sơ đăng ký của 42 doanh nghiệp, 35 doanh nhân. Qua kiểm tra các tiêu chí có 21 doanh nghiệp và 18 doanh nhân đủ điều kiện. Tại cuộc họp, Hội đồng xét tặng danh hiệu doanh nghiệp – doanh nhân tiêu biểu đã tiến hành bỏ phiếu bình chọn, kết quả có 38 doanh nghiệp và 31 doanh nhân đã được bình chọn là doanh nghiệp - doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ II -2014.

Đ.P