Bình Triều công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới

Q.VIỆT |

Tại buổi lễ công bố xã đạt chuẩn NTM vừa tổ chức, xã Bình Triều (Thăng Bình) cho biết, qua 6 năm kiên trì, nỗ lực, địa phương đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại địa phương đạt hơn 36 triệu đồng/năm, tăng gấp 6 lần so với khi bắt đầu xây dựng NTM vào năm 2013. Diện mạo làng quê Bình Triều có nhiều khởi sắc. Đến nay, kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục đã căn bản hoàn thiện. Sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng cao. Tại buổi lễ, UBND xã Bình Triều phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phát động thi đua trong thời gian đến. Theo đó, động viên nhân dân hăng say lao động sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, phát triển đa dạng các ngành nghề, dịch vụ, phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người mỗi năm tăng 10 - 20%.

Q.VIỆT