Bỏ quy định cấm cho, tặng ngoại tệ

T.D |

Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra lấy ý kiến thì chuyện cho, tặng ngoại tệ sẽ bị cấm.

Theo nhận định của các chuyên gia tài chính, cách đây 10 năm, NHNN cũng đã từng có ý định quy việc chuyển kiều hối về Việt Nam phải chuyển thành tiền đồng Việt Nam, nhưng sau đó đã không áp dụng vì lo ngại gây tác động xấu tới dòng chảy kiều hối. Nay, dự thảo nghị định vừa đưa ra lấy ý kiến đã gặp nhiều phản ứng. Phản ứng đầu tiên là lo ngại trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, kiều hối đóng vai trò quan trọng trong việc giữ ổn định tỷ giá, nhưng vì muốn chống đô la hóa mà buộc người dân phải chuyển từ kiều hối ngoại tệ sang tiền đồng thì chưa khả thi. Kế đến, quy định cấm cho, tặng bằng ngoại tệ có thể không thành hiện thực khi cơ quan quản lý sẽ làm gì để phát hiện ai vi phạm. Hơn hết là các quy định hiện hành chỉ không cho phép người dân thanh toán hàng hóa mua bán trong nước bằng ngoại tệ và trong pháp lệnh về ngoại hối vẫn cho phép người dân sở hữu ngoại tệ. Như vậy, nếu được sở hữu thì đương nhiên được cho, tặng sẽ không vi phạm pháp luật. Vì thế, mới đây, NHNN Việt Nam cho biết, tổ biên tập dự thảo Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi bổ sung đã tiếp thu ý kiến về việc cho tặng ngoại tệ là hợp lý trong điều kiện các quy định của Pháp lệnh Ngoại hối. Như vậy, điều 14 của dự thảo nghị định về sử dụng ngoại tệ cá nhân vẫn giữ nguyên quyền “cho, tặng” ngoại tệ của cá nhân mà không còn cấm như dự thảo vừa đưa ra nữa.

T.D