Bổ sung 20 tỷ đồng xây kè chống sạt lở bờ sông Quảng Huế

LINH CHI |

UBND tỉnh vừa quyết định dành 20 tỷ đồng từ nguồn Trung ương bổ sung tại Quyết định số 2017/QĐ-TTg ngày 4.11.2013 của Thủ tướng Chính phủ để bổ sung kinh phí cho UBND huyện Đại Lộc thực hiện dự án kè chống sạt lở bờ sông Quảng Huế (đoạn từ thôn Phước Yên đến thôn Tư, xã Đại An, huyện Đại Lộc). UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đại Lộc chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, khẩn trương chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

LINH CHI