Bổ sung 3,48ha đất cho dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải

VĂN PHIN |

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên - môi trường và UBND huyện Núi Thành về việc đăng ký bổ sung 3,48ha đất cho dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải (giai đoạn 2).

Trước đó, theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và đô thị Chu Lai - Trường Hải, đơn vị đang nỗ lực thi công dự án nhà máy Thaco Mazda, dự kiến sẽ khánh thành trước ngày 24.3.2018 như cam kết với lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên, để có thêm diện tích xây dựng một số nhà máy sản xuất linh kiện phụ tùng cung cấp cho nhà máy Mazda mới, Thaco Trường Hải cần bổ sung diện tích nêu trên trong phạm vi quy hoạch cụm công nghiệp đã được phê duyệt.

VĂN PHIN