Bổ sung 4 khu vực vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản

PHÚC LÂM |

(QNO) - Hôm qua 29.10, UBND tỉnh phê duyệt bổ sung 4 khu vực vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng một số khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Bao gồm: than đá An Điềm (xã Đại Hưng, Đại Lộc); quặng sắt Núi Mun (xã Tam Thành, Phú Ninh); quặng sắt thôn 10 (xã Phước Hiệp, Phước Sơn); vàng gốc Hố Chuối (thôn 2, xã Sông Trà, Hiệp Đức) với tổng diện tích hơn 158ha.

Được biết, năm 2013, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng một số khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ của Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, thuộc thẩm quyền quản lý, cấp phép của UBND tỉnh gồm 7 khu vực. Việc quy hoạch này nhằm định hướng cho công tác quản lý nhà nước về khoáng sản của địa phương các cấp phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn cụ thể. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở các cấp theo quy hoạch, kế hoạch cụ thể; chủ động kiểm soát được và thúc đẩy hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, bảo vệ được môi trường sinh thái…

PHÚC LÂM