Bổ sung hơn 20,5 tỷ đồng dự án xây dựng sân gôn 18 lỗ

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa quyết định bổ sung quyết toán dự án hoàn thành bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư để xây dựng sân gôn 18 lỗ, các cụm biệt thự và cửa hàng dịch vụ (giai đoạn 1) tại Quyết định số 3995/QĐ-UBND ngày 6.12.2012 của UBND tỉnh. Cụ thể, bổ sung hơn 20,5 tỷ đồng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư. Trong đó, hỗ trợ chênh lệch giá đất tái định cư hơn 17,6 tỷ đồng, hỗ trợ chi phí tôn tạo trên diện tích đất công ích của UBND xã Điện Ngọc hơn 2,1 tỷ đồng, hỗ trợ di dời mồ mả ngoài quy định chung của tỉnh hơn 747 triệu đồng. Như vậy, tổng giá trị quyết toán dự án hoàn thành sau bổ sung hơn 57 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên - môi trường quản lý, khai thác dự án ký kết hợp đồng cho Công ty CP Sân gôn Indochina Hội An thuê diện tích đất đã giải phóng mặt bằng để xây dựng sân gôn 18 lỗ, các cụm biệt thự và cửa hàng dịch vụ (giai đọan 1) phải ghi bổ sung tăng tài sản như trên và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

PHÚC LÂM