Bố trí tái định cư cho các hộ thuộc diện di dời tại Khu công nghiệp Đông Quế Sơn

N.BẢO |

UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương thu hồi hơn 43.440m2 đất để xây dựng khu dân cư chỉnh trang và bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện di dời tại Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, xã Hương An (huyện Quế Sơn).

UBND tỉnh yêu cầu, trong vòng 180 ngày, kể từ ngày 17.10 (đối với hộ, cá nhân thời hạn được tính kể từ ngày UBND huyện ban hành thông báo chi tiết đến từng hộ, cá nhân về diện tích, vị trí thu hồi) mà chủ đầu tư không triển khai thu hồi đất thì chủ trương nêu trên của UBND tỉnh không còn hiệu lực thi hành.

N.BẢO