Bọ trĩ và sâu keo gây hại lúa hè thu

MAI NHI |

Những ngày gần đây bọ trĩ đã xuất hiện trên nhiều cánh đồng lúa hè thu chính vụ của tỉnh. Theo thống kê mới nhất từ phía ngành nông nghiệp Quảng Nam, tính đến chiều qua 29.6, tại các huyện Núi Thành, Duy Xuyên, Nông Sơn… đã có 100 sào lúa non bị nhiễm bọ trĩ với mật độ bình quân 300 - 500 con/m2, thậm chí một số chân ruộng lên đến 1.500 con/m2.Được biết, ngoài bọ trĩ thì hiện nay sâu keo cũng gây hại 40 sào lúa trên địa bàn Phú Ninh, Núi Thành, Tam Kỳ với mật độ 10 - 20 con/m2.MAI NHI