Bọ xít đen hại lúa đông xuân

VĂN PHIN |

Qua kiểm tra đồng ruộng, tại huyện Núi Thành nông dân đã phát hiện bọ xít đen trưởng thành gây hại lúa đông xuân trên diện rộng tại xã Tam Anh Nam, Tam Mỹ Đông, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Anh Bắc, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2 và Tam Tiến. Nhiều vùng lúa, bọ xít đen phá hại với mật độ cao như cánh đồng Công Điền, Cây Sanh, Châu Ó (xã Tam Anh Nam), đồng Phú Quý (Tam Mỹ Đông), Phái Nhơn (Tam Hiệp), Hòa Xuân, Thanh Long (xã Tam Hòa), Đức Bố (Tam Anh Bắc), Phú Bình (Tam Xuân 1), Phú Khê Tây (Tam Xuân 2) và Tân Lộc (xã Tam Tiến).

Theo Trạm Bảo vệ thực vật huyện Núi Thành, khi phát hiện bọ xít đen có mật độ từ 8 - 10 con/m2 thì dùng một trong các loại thuốc đặc hiệu để phun trừ. Lượng nước hòa thuốc từ 20 - 25 lít/sào, thời gian phun thuốc vào lúc sáng sớm và chiều tối, sau khi phun từ 1 - 2 giờ mà gặp trời không mưa thì hiệu quả phun trừ mới cao.

VĂN PHIN