Bưu điện Quảng Nam: Doanh thu năm 2014 đạt hơn 65 tỷ đồng

ALĂNG NGƯỚC – PHƯƠNG GIANG |

Chiều 21.1, Bưu điện Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2015 và biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2010 – 2014. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín dự hội nghị.

Năm 2014 là năm đầu tiên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hoạt động sau khi kết thúc giai đoạn được Nhà nước hỗ trợ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích. Do đó, Bưu điện tỉnh đã đẩy mạnh phát triển kinh doanh để bù đắp hoạt động công ích. Dù gặp nhiều khó khăn, song liên tục 4 năm (2010 – 2013), Bưu điện tỉnh luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch của ngành giao, giữ vững tốc độ tăng trưởng 20 - 25%. Riêng trong năm 2014, tổng doanh thu phát sinh đạt gần 65,3 tỷ đồng, nộp thuế và các khoản ngân sách đạt 3,2 tỷ đồng, doanh thu theo các nhóm dịch vụ đạt mức tăng trưởng tương đối cao. Hiện tại, toàn tỉnh có 257 điểm phục vụ, trong đó có 47 bưu cục, 161 điểm bưu điện văn hóa xã, 17 bưu cục, 50 thùng thư công cộng độc lập.

ALĂNG NGƯỚC – PHƯƠNG GIANG