Bưu điện tỉnh đạt tổng doanh thu hơn 96 tỷ đồng

P.G |

Chiều 19.1, Bưu điện Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016.

Năm 2015 là năm bản lề để bước sang giai đoạn 2 thực hiện chiến lược phát triển của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Theo báo cáo của Bưu điện tỉnh, tổng doanh thu năm 2015 đạt hơn 96 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch, tăng gần 45% so với năm 2014; lợi nhuận hơn 1,8 tỷ đồng. Doanh thu theo các nhóm dịch vụ tiếp tục tăng so với cùng kỳ, trong đó doanh thu các dịch vụ bưu chính cao nhất với khoảng 34,4 tỷ đồng. Tính tới thời điểm hiện tại, Bưu điện tỉnh có 276 điểm, trong đó có 48 bưu cục, 162 điểm bưu điện văn hóa xã, 18 bưu cục phát, 3 đại lý bưu điện và 45 thùng thư công cộng độc lập. Bán kính phục vụ bình quân đạt 3,47km/điểm, số dân phục vụ bình quân đạt 5.353 người/điểm.

P.G