Cần giữ mực nước trên ruộng từ 3 - 5cm để tăng khả năng chống rét cho cây lúa

VĂN PHIN |

(QNO) - Đến thời điểm này, nông dân huyện Núi Thành cơ bản sạ cấy xong 4.000ha lúa vụ đông xuân 2013 - 2014 theo kế hoạch.

Hiện nay, những trà lúa chân nước trời đang giai đoạn mạ - đẻ nhánh, lúa chủ động nước đang giai đoạn mạ. Những ngày qua, thời tiết mưa lạnh, trên lúa nước trời xuất hiện sâu phao, sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, ruồi đục nõn, ốc bươu vàng, chuột gây hại. Để đảm bảo cho lúa đông xuân sinh trưởng phát triển tốt, nông dân huyện Núi Thành tiến hành tỉa dặm và bón phân thúc kịp thời với những trà lúa sạ trước để lúa đẻ nhánh tập trung. Theo khuyến cáo của Trạm Bảo vệ thực vật huyện Núi Thành, bà con nông dân không nên bón phân khi trời rét lạnh và âm u kéo dài. Khi trời rét lạnh như hiện nay, cần giữ mực nước trên ruộng từ 3 - 5cm để tăng khả năng chống rét cho cây lúa.

Đối với những chân ruộng bị bọ trĩ, ruồi đục nõn và một số loại sâu bệnh khác gây hại, cần tăng cường bón phân chăm sóc giúp cây lúa phát triển, nhanh hồi phục. Khi cần thiết có thể sử dụng các loại thuốc đặc hiệu để phun trừ, cần ra quân diệt chuột đồng loạt và thu nhặt ốc bươu vàng để bảo vệ lúa.

VĂN PHIN