Cần quản lý hiệu quả sau đầu tư rừng dự án

H.PHÚC |

Chiều 25.3, Ban Quản lý dự án khôi phục và quản lý rừng bền vững Quảng Nam (KFW6) tổng kết phát triển vốn rừng từ năm 2005 - 2014. Dự án triển khai tại 11 xã thuộc 3 huyện Nông Sơn, Hiệp Đức và Đại Lộc với 3.245 hộ tham gia trồng, khoanh nuôi tái sinh hơn 4.977ha rừng (kế hoạch 4.600ha).  Qua trồng rừng, các địa phương đã cấp 3.425 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết việc làm cho 7.000 lao động. Dự án KFW6 được triển khai tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Trong đó, vốn đầu tư tại Quảng Nam gần 52 tỷ đồng (viện trợ của Chính phủ Đức hơn 35,2 tỷ đồng, vốn đối ứng Trung ương hơn 16,6 tỷ đồng).

Theo đánh giá của Sở NN&PTNT (đơn vị chủ quản dự án), trồng rừng KFW6 giúp người dân thực sự làm chủ rừng, cải thiện sinh kế bền vững, đáp ứng được chủ trương xã hội hóa nghề rừng. Tuy nhiên, tồn tại lớn nhất của dự án là chưa xác định cơ chế hưởng lợi rõ ràng cho người dân, cán bộ mỏng, vốn đối ứng của tỉnh có thời điểm phân bổ chậm. Nhiều diện tích rừng đã đến tuổi khai thác nhưng vẫn gặp vướng về thủ tục pháp lý… Tại hội nghị, Sở NN&PTNT cho rằng, Ban Quản lý dự án KFW6 và các ngành có liên quan cần tham mưu cơ chế chính sách hưởng lợi rõ ràng sau khi rừng đã đến tuổi khai thác; quản lý có hiệu quả sau đầu tư phát triển rừng; sớm bàn giao hiện trường rừng về cho địa phương quản lý; cố gắng kéo dài thời gian trồng rừng để nâng cao giá trị…

H.PHÚC