Cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

T.D |

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh tại cuộc họp tổ chức chiều qua 16.6 nhằm đánh giá, thông qua báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII.

Theo Sở Kế hoạch - đầu tư, trong 6 tháng qua, kinh tế phát triển ổn định, thị trường bình ổn, kiểm soát được giá cả, chỉ số tiêu dùng ở mức ổn định. Tổng thu ngân sách hơn 3.720 tỷ đồng, chiếm 54% so với dự toán, tăng hơn 26% so cùng kỳ. Tỷ lệ huy động vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 25% GRDP với khoảng 6.670 tỷ đồng, tăng cao hơn 3,6% so với mức tăng cùng kỳ năm 2013. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng hơn 11% so với 6 tháng năm 2013. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP tiếp tục chuyển dịch tích cực. Công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chiếm gần 84%; nông lâm thủy sản chiếm hơn 16%. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp hơn 23.000 tỷ đồng; giá trị các ngành dịch vụ tăng khá, xuất khẩu tăng cao với tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 297 triệu USD, nhập khẩu hơn 433 triệu USD và giá trị sản xuất ngành nông lâm ngư nghiệp hơn 5.840 tỷ đồng, bằng 54% kế hoạch, tăng 5% so với năm 2013. Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, nhiều giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội đã được triển khai; kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, chương trình nông thôn mới đạt kết quả khả quan. Ngoài ra, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nội chính, quốc phòng an ninh đã được đảm bảo…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh, tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn so với cùng kỳ nhưng thấp hơn so với tốc độ của chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho cả năm, tỷ lệ giải ngân từ các chương trình hỗ trợ theo mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia còn thấp so với kế hoạch, nguồn vốn cho các công trình trọng điểm còn quá thấp so với tổng mức đầu tư và việc huy động các nguồn lực để hoàn thành nhà ở cho người có công đang gặp khó… Vì vậy, các ngành, các cấp cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhanh chóng mở những cuộc đối thoại để giúp doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất. Quan điểm của chính quyền là kiên quyết thu hồi các dự án đầu tư không chịu triển khai, cần thận trọng hơn khi tiến hành cấp giấy phép cho các dự án đầu tư và tính toán, xem xét chủ động mở rộng thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm.

T.D