Cần xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ

H.PHÚC |

Ngày 24.12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến nay.

Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho biết, từ 2013 đến nay đơn vị làm chủ đầu tư các dự án khu dân cư An Hà - Quảng Phú; dự án nhà ở khu dân cư Tam Quang giai đoạn 4; dự án hoàn thiện hạ tầng khu dân cư thị trấn Núi Thành giai đoạn 2 và dự án hoàn thiện hạ tầng khu dân cư thị trấn Núi Thành giai đoạn 1. Bất cập của dự án đất ở đô thị là việc lập kế hoạch bố trí nguồn vốn đầu tư chưa sát với quy hoạch chi tiết các khu dân cư, tái định cư, thời gian kéo dài hạ tầng cấp điện, nước... gây bức xúc cho người dân. Hầu hết đất đai ở các địa phương thuộc phạm vi Khu kinh tế mở Chu Lai quản lý thực hiện kế hoạch sử dụng đất thấp so với đăng ký; lúng túng trong xác định giá đất cụ thể...

Kết luận buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - Phan Thái Bình cho rằng, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cần thực hiện nghiêm túc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đúng luật định; đảm bảo thực hiện các dự án theo quy hoạch và xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ.

H.PHÚC