Cấp 8.000 cây giống sâm Ngọc Linh cho người dân

TUẤN TÚ |

Huyện Nam Trà My vừa quyết định cấp 8.000 gốc sâm Ngọc Linh hơn 1 năm tuổi cho các xã Trà Dơn, Trà Leng, Trà Tập, Trà Vân, Trà Vinh, Trà Nam, Trà Cang và Trà Don, mỗi xã 1.000 gốc.

Đợt cấp sâm giống lần này, huyện Nam Trà My đã tiến hành khảo sát thực tế tại địa bàn các xã về các bước chuẩn bị như chốt bảo vệ, làm đất... đảm bảo đúng kỹ thuật. Đặc biệt đợt này không cấp rộng rãi cho từng hộ dân mà cấp theo hình thức nhóm hộ. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng chăm sóc, bảo vệ, tránh tình trạng mất trộm như vừa qua.

TUẤN TÚ