Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm

QUỐC HẢI |

(QNO) - “Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm ( xã Tân Hiệp - TP. Hội An)” bằng cáp ngầm là nội dung công văn vừa được UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép triển khai đầu tư trong năm 2015.

Theo đó sẽ lắp đặt tuyến cáp ngầm 22kV xuyên biển dài 16km với kinh phí đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, trong đó, 50% tổng mức đầu tư từ ngân sách trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác; 50% còn lại do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thu xếp để thực hiện đầu tư cấp bách và hoàn thành dự án trong năm 2015.

QUỐC HẢI