Cấp phối đá dăm quốc lộ 1 trước mùa mưa

CÔNG TÚ - X.NGHĨA |

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu đối với các nhà đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 1. Theo đó, các đoạn đã có mặt bằng thi công, nhà đầu tư chỉ đạo nhà thầu tập trung lực lượng, thiết bị để thực hiện, nhanh chóng hoàn thành đến cấp phối đá dăm (lớp 1) trước mùa mưa lũ. Các đoạn có mặt bằng tương đối liên tục thì khẩn trương hoàn thành thảm nhựa mặt đường, tháo dỡ các cọc tiêu ngăn cách, mở rộng lòng đường xe chạy để đảm bảo an toàn giao thông. Trong quá trình thi công, các nhà thầu phải thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo, cảnh giới cho người và phương tiện qua lại trên đường; vận hành máy móc, thiết bị đúng quy trình kỹ thuật và an toàn giao thông trên công trường. Nhân dân có kiến nghị việc lu lèn gây nứt, sụt lún nhà ở hay công trình, nhà đầu tư phải yêu cầu đơn vị bảo hiểm kiểm tra giải quyết ngay nhằm ổn định tâm lý của bà con, không để phức tạp tình hình.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Công ty CP Xây dựng công trình 545 (dự án thành phần 1) báo cáo kịp thời trường hợp còn vướng mắc cho các địa phương để phối hợp tháo gỡ; đẩy nhanh tiến độ thi công các đoạn còn lại qua Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình. Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (dự án thành phần 2) giải quyết nhanh chóng thủ tục xác nhận khối lượng di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đủ điều kiện được hỗ trợ, để các địa phương bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, phê duyệt nhằm chi trả cho đơn vị chủ sở hữu công trình.

* Ngày 10.9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu có văn bản yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện tập trung chỉ đạo đơn vị thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án phối hợp với phòng tài nguyên - môi trường và UBND các xã liên quan rà soát lại toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến. Đối với các đoạn tuyến đã bàn giao mặt bằng nhưng còn vướng mắc, có kiến nghị, khiếu nại của nhân dân, phải tập trung kiểm tra, giải quyết sớm, thông báo cụ thể kết quả giải quyết và vận động nhân dân ủng hộ thực hiện, bàn giao mặt bằng thi công công trình. Các đoạn còn lại, tập trung kiểm đếm, áp giá, thông báo công khai cho dân và hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trình phê duyệt trong cuối tháng 9 và đầu quý IV.2014. Ngoài ra tập trung giải quyết một số vị trí còn vướng mắc trên tuyến để bàn giao mặt bằng trong tháng 9.2014 theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải; phối hợp với UBND các xã khẩn trương thông báo đến từng hộ cá nhân trong vùng dự án, yêu cầu không tổ chức sản xuất lúa và hoa màu vụ đông xuân năm 2014 để bàn giao mặt bằng thi công công trình.

CÔNG TÚ - X.NGHĨA