Chấm dứt tư cách chủ đầu tư dự án thủy điện Đắk Di 4

TRẦN ĐỨC |

Liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng dự án thủy điện Đăk Di 4 tại xã Trà Mai (huyện Nam Trà My), sáng 30.10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì cuộc họp với các sở ngành liên quan nhằm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trên tinh thần chấm dứt tư cách chủ đầu tư dự án thủy điện Đăk Di 4. Nguyên nhân là đơn vị chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ các cam kết với UBND tỉnh và chưa chứng minh đủ năng lực tài chính để triển khai dự án.

Dự án thủy điện Đăk Di 4 được UBND tỉnh thống nhất cho phép Công ty CP Cung ứng đầu tư và xây lắp (sau này lần lượt do các Công ty CP SIC và Công ty CP Thủy điện Đăk Di 4, nghiên cứu đầu tư từ ngày 24.9.2003. Cụ thể, UBND tỉnh thống nhất cho lần lượt các chủ đầu chủ trì khảo sát, lập dự án hạng mục đường dây 110kV. Hạng mục này nhằm đấu nối các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực huyện Nam Trà My, từ nhà máy thủy điện Đăk Di 4 đến trạm biến áp 220/110kV Sông Tranh 2. Dù đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư nhưng kể từ khi thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án năm 2003 đến nay, chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ những cam kết với UBND tỉnh về quy trình đầu tư dự án. Đến năm 2016, chủ đầu tư chỉ mới thực hiện nộp 1,2 tỷ đồng trong tổng số tiền bắt buộc phải ký quỹ là 3,84 tỷ đồng. Ngoài ra, trên cơ sở đánh giá tổng mức đầu tư dự án này khoảng 814 tỷ đồng nhưng đến nay chủ đầu tư chưa cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh vốn tự có đảm bảo 30% (tương đương 244 tỷ đồng) để đủ điều kiện triển khai dự án. Căn cứ vào quá trình thực hiện cam kết, năng lực tài chính, UBND tỉnh thống nhất chủ trương chấm dứt nghiên cứu đầu tư dự án thủy điện Đắk Di 4, đồng thời tập trung xây dựng dự thảo tiêu chí và trình tự thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đắk Di 4 mới trong thời gian đến.

TRẦN ĐỨC