Chỉ 17% doanh nghiệp có tăng trưởng

T.D |

Theo Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Nam – ông Đinh Văn Đào, một cuộc khảo sát mới đây tại hơn trên 130 doanh nghiệp (DN) Quảng Nam cho thấy, hiện chỉ có 17% DN ổn định và thực sự tăng trưởng. Số còn lại đều giảm sút và doanh thu đều thấp hơn rất nhiều so với năm 2012. 100% DN được khảo sát, điều tra cho biết, với mức lãi suất tín dụng như hiện nay, chỉ có khoảng 33% DN có mức lãi tương đối, 25% DN hòa vốn… nên khó có khả năng mở rộng sản xuất và đầu tư. Mong muốn của các DN là chỉ khi được vay với mức lãi suất 8%/năm thì mới có cơ hội làm ăn có lãi.
Hiện mặt bằng lãi suất huy động và cho vay đã giảm mạnh. Lãi suất cho vay theo các lĩnh vực ưu tiên phổ biến ở mứ 7 -9%/ năm. Các lĩnh vực khác ở mức 9 – 11,5%/năm. Chỉ riêng một số DN tình hình tài chính lành mạnh mới có thể được vay với lãi suất 6,5 – 7%/năm.

T.D