Chỉ còn 2 hợp tác xã chưa chuyển đổi mô hình hoạt động

MAI NHI |

Chiều qua 27.12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi hoạt động hợp tác xã (HTX) theo Luật HTX 2012 và đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác - HTX năm 2016.

Báo cáo tại hội nghị, ông Võ Bảy - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết, hiện nay trên địa bàn Quảng Nam có tổng cộng 174 HTX, liên hiệp HTX đang hoạt động, chủ yếu trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, môi trường, quỹ tín dụng nhân dân, dịch vụ - thương mại. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 172 HTX, liên hiệp HTX chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật HTX năm 2012 (chiếm tỷ lệ 98,85%) và còn 2 đơn vị chưa tiến hành chuyển đổi là HTX Vận tải Điện Bàn, HTX Mây tre Điện Phong với lý do khó khăn về nhân sự, vướng mắc về vốn, cổ phần thành viên. Theo ông Bảy, đa số HTX sau khi chuyển đổi đều đi vào hoạt động ổn định, nâng cao được quy mô sản xuất - kinh doanh và mức lãi thu về.

MAI NHI