Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,28%

NGUYÊN BẢO |

Tin từ Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh trong tháng 4 tăng 0,28% so với tháng trước. Trong đó, khu vực thành thị tăng 0,27% và nông thôn tăng 0,29%; bình quân 4 tháng đầu năm tăng 4,34% so cùng kỳ năm trước.

Nhóm lương thực tăng mạnh so tháng trước (0,96%); nhóm thực phẩm tăng 0,46%; nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,13%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,34%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,61%;  nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,27%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,05%; nhóm giao thông tăng 0,95%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,21%. Các nhóm hàng khác tương đối ổn định. Trong khi đó, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm mạnh (0,74%); nhóm bưu chính viễn thông giảm nhẹ (0,14%).

NGUYÊN BẢO