Chỉ số sử dụng lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 1,25%

CHÂU NỮ |

Tin từ Cục Thống kê, chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp cộng dồn đến cuối tháng 11.2018 ước tính tăng 1,41% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 3,98% và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 0,14%. Tuy nhiên, chỉ số này ở khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 1,25%.

Tính cùng thời điểm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 29,12%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,34%; lao động trong ngành sản xuất và phân phối điện giảm 0,63%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 2,26%. Đáng chú ý, một số ngành có chỉ số sử dụng lao động tăng mạnh là ngành sản xuất đồ uống tăng 121,32%; sản xuất trang phục tăng 12,92%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 17,16%. Trong khi đó, chỉ số sử dụng lao động ngành khai thác quặng kim loại giảm đến 81,69%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 14,82%; sản xuất xe có động cơ giảm 7,53%)...

CHÂU NỮ