Chính phủ tiếp tục hỗ trợ Quảng Nam 20 nghìn liều vắc xin lở mồm long móng

VĂN SỰ |

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ NN&PTNT xuất cấp (không thu tiền) cho tỉnh Quảng Nam 20 nghìn liều vắc xin đa type (gồm type O, type A, type Asial1) để khẩn trương triển khai tiêm phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn gia súc. Trước đó, vào tháng 10.2013 Bộ NN&PTNT cũng đã xuất từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ Quảng Nam 7 nghìn liều vắc xin đa type và 12 nghìn lít hóa chất sát trùng Vetvaco Iodine để phục vụ công tác phòng chống dịch lở mồm long móng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, tính đến thời điểm này toàn tỉnh có tổng cộng 728 nghìn con gia súc. Do năm 2013 tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp, khâu phun tiêu độc, khử trùng không duy trì thường xuyên nên dịch lở mồm long móng tái bùng phát ở rất nhiều nơi khiến 328 con trâu, bò, heo bị nhiễm bệnh nặng, trong đó 33 con phải tiêu hủy bắt buộc.

VĂN SỰ