Chơ Chun, xã cuối cùng của huyện Nam Giang có điện

VĂN THỦY |

Sáng 16.8, Điện lực Nam Giang tổ chức đóng điện và ký hợp đồng cung cấp điện cho 68/86 hộ dân xã Chơ Chun.

Công trình lưới điện tại Chơ Chun được thi công từ tháng 3.2015 với tổng chiều dài 6,8km đường dây trung thế, 1,7km đường dây hạ thế và 2 trạm biến áp với tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng. Tính đến nay trên địa bàn huyện Nam Giang đã có 12/12 xã, thị trấn được sử dụng điện lưới quốc gia. Chơ Chun là xã biên giới mới chia tách, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, việc hoàn thành và đóng điện sẽ giúp nhân dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật, tạo động lực cho địa phương phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự vùng biên.

VĂN THỦY