Cho phép Công ty Ô tô khách Trường Hải xả nước thải vào cống thoát nước chung

ĐÔNG PHƯƠNG |

Ngày 4.12, UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH MTV Sản xuất và lắp ráp ô tô khách Trường Hải tại Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải (thôn 4, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) được phép xả nước thải sản xuất đã xử lý vào cống thoát nước chung của Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải trong thời gian 3 năm.

Thời gian xả nước thải từ 8 - 16 giờ hằng ngày. Tổng lưu lượng nước thải lớn nhất: 50m3/ngày đêm. Theo yêu cầu của UBND tỉnh, khi hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải đi vào hoạt động, công ty phải ngừng ngay xả thải vào cống thoát nước chung của khu công nghiệp và thực hiện xả thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp theo đúng quy định.

ĐÔNG PHƯƠNG