Cho thuê Bến cảng số 2 thuộc Cảng biển Kỳ Hà

T.B |

(QNO) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng Bến cảng số 2 thuộc Cảng biển Kỳ Hà (Núi Thành).

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh làm việc trực tiếp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để hướng dẫn tổ chức xây dựng, thẩm định và phê duyệt phương án cho thuê; bao gồm cả giá cho thuê, phương án thanh toán khi cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng Bến cảng theo quy định tại Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21.3.2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải. UBND tỉnh tự chịu trách nhiệm về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn Bên thuê quản lý, khai thác Bến cảng theo quy định của pháp luật.

Theo UBND tỉnh, Bến cảng số 2 Cảng Kỳ Hà được đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác từ năm 2003. Hiện nay, kết cấu hạ tầng bến cảng chưa đáp ứng được yêu cầu về trang thiết bị phục vụ khai thác cảng. UBND tỉnh có chủ trương kêu gọi một số nhà đầu tư tham gia đầu tư cùng khai thác bến cảng này để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội về lâu dài theo quy hoạch. Xét đề nghị của UND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng Bến cảng số 2 thuộc Cảng biển Kỳ Hà.

T.B (theo chinhphu.vn)