Chọn phương án sửa chữa cầu Hà Tân

CÔNG TÚ |

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu liên quan đến chọn phương án sửa chữa công trình cầu Hà Tân, địa bàn xã Duy Vinh (Duy Xuyên).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ năm 2017 của tỉnh cho UBND huyện Duy Xuyên để sửa chữa lại cầu Hà Tân. Giải pháp triển khai được chọn theo phương án 2 (hoặc phương án 2b theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải), đảm bảo tải trọng khai thác của cầu sau khi sửa chữa đạt thiết kế ban đầu là đoàn xe H8 và đoàn người đi bộ 300kg/m2 (Báo Quảng Nam đã phản ánh). Mức hỗ trợ không quá 70% chi phí xây lắp và chi phí khác (không tính giải phóng mặt bằng).

CÔNG TÚ

Tin liên quan