Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Thu nộp ngân sách hơn 227,31 tỷ đồng

N.Q.VIỆT |

Ngày 11.1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Quảng Nam (Ban Chỉ đạo 389).

Năm qua, các lực lượng chức năng thông qua công tác kiểm tra, thanh tra đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 3.964 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 227,31 tỷ đồng, gồm: phạt vi phạm hành chính hơn 48,64 tỷ đồng; truy thu, truy hoàn thuế hơn 73,65 tỷ đồng; bán hàng thanh lý thu hơn 105,02 tỷ đồng và ước tính tang vật tịch thu trong thời kỳ chưa thanh lý hơn 2,7 tỷ đồng.

Hội nghị đánh giá, mặc dù đạt nhiều kết quả quan trọng nhưng công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nhưng vẫn còn nhiều khó khăn như: tội phạm sử dụng phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi trong khi đội ngũ của các lực lượng chức năng còn mỏng, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ hạn chế...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đã thông qua chương trình, kế hoạch công tác năm 2018. Bao gồm: thường xuyên thu thập phương thức, thủ đoạn của tội phạm để có phương án đấu tranh hiệu quả; các thành viên Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh cần có chương trình công tác phù hợp với từng lĩnh vực công tác riêng nhưng phải phối hợp chặt chẽ, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hiệu quả trong thời gian đến… Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh kiến nghị các bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, xử lý vi phạm trên lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn chồng chéo, xa rời thực tiễn.

N.Q.VIỆT