Chủ động cắt đứt cầu nối sâu bệnh chuyển vụ

NGUYỄN SỰ |

Ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, vụ đông xuân 2014 - 2015 sắp tới, ngoài việc gieo trồng hàng chục nghìn héc ta rau đậu, cây công nghiệp ngắn ngày các loại thì nông dân trên địa bàn tỉnh sẽ tiến hành xuống giống 43 nghìn héc ta lúa. Thời gian gieo sạ bắt đầu từ ngày 25.12.2014 và kết thúc vào 10.1.2015.

Để hạn chế thiệt hại, lãnh đạo Sở NN&PTNT vừa có công văn yêu cầu ngành liên quan và chính quyền 18 huyện, thành phố tập trung hướng dẫn nông dân khẩn trương cày phơi ải đất, vệ sinh đồng ruộng, tiêu diệt lúa chét, cỏ dại nhằm chủ động cắt đứt cầu nối sâu bệnh chuyển vụ. Đặc biệt,  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên ra quân diệt chuột, ốc bươu vàng, cây mai dương bằng các biện pháp tổng hợp. Cạnh đó, cần sớm tổ chức họp dân để phổ biến rộng rãi lịch thời vụ, cơ cấu giống do cơ quan chuyên môn đưa ra.

NGUYỄN SỰ