Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh: "Tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án"

NAM KHA (ghi) |

(Xuân Giáp Ngọ) - “Quảng Nam đang tạo nhiều cơ chế hấp dẫn, khuyến khích các nhà đầu tư đến nghiên cứu và đầu tư vào các lĩnh vực, kể cả y tế và giáo dục. Sự hấp dẫn của đầu tư Quảng Nam thể hiện từ việc nhà đầu tư được quyền lựa chọn và quyết định thực hiện dự án theo hình thức đầu tư phù hợp, đơn giá thuê đất có kết cấu hạ tầng trong các khu công nghiệp bằng 1/3 so với các khu vực khác. Tùy lĩnh vực đầu tư, dự án có thể được miễn tiền thuê đất chưa có kết cấu hạ tầng trong thời gian 11- 15 năm hoặc suốt thời hạn triển khai dự án. Nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ một phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, chi phí đào tạo lao động, xây dựng nhà ở công nhân, chi phí xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm. Ngoài những quy định chung, những dự án quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng được chính quyền Quảng Nam phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu trình Chính phủ cho áp dụng các chính sách đặc thù. Tất cả thủ tục đầu tư được giải quyết theo cơ chế “một cửa liên thông” tại một cơ quan đầu mối duy nhất. Thời gian rút ngắn tối đa so với quy định chung. Nhà đầu tư không phải nộp bất kỳ chi phí dịch vụ nào trừ những khoản lệ phí theo quy định của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh và Bí thư, Tỉnh trưởng Sê Kông Khăm-phởi Bút-đa-viêng tại lễ ký kết Biên bản thúc đẩy hợp tác toàn diện giai đoạn 2013-2014, ngày 2.8.2013 tại Sê Kông (Lào). Ảnh: HỮU PHÚC
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh và Bí thư, Tỉnh trưởng Sê Kông Khăm-phởi Bút-đa-viêng tại lễ ký kết Biên bản thúc đẩy hợp tác toàn diện giai đoạn 2013-2014, ngày 2.8.2013 tại Sê Kông (Lào). Ảnh: HỮU PHÚC

Mọi sự phát triển hiện tại và tương lai phải được bảo đảm công bằng xã hội, đem lại công ăn việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân  là động lực và định hướng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam. Từ định hướng chủ đạo ấy, chiến lược phát triển Quảng Nam sẽ dựa trên kế hoạch phát triển đa ngành và các nguyên tắc tăng trưởng xanh. Đó là cơ sở hình thành các chương trình và dự án trọng điểm. Tận dụng tối đa các điều kiện tự nhiên ưu đãi, các sáng kiến phát triển kinh tế và các nguồn lực văn hóa – xã hội. Chất lượng tăng trưởng là tiêu chí hàng đầu. Quảng Nam cam kết hỗ trợ các sáng kiến và dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh thông qua các chính sách, cơ chế ưu đãi và các sáng kiến đầu tư chiến lược, tiên phong thực hiện thành công mô hình đầu tư Tăng trưởng xanh. Ưu tiên đặt ra trong kế hoạch ngắn hay dài hạn vẫn là thu hút có chọn lựa nhà đầu tư công nghệ cao, có tiềm năng phát triển để bảo đảm môi trường. Chính quyền Quảng Nam sẵn sàng cung ứng các điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư triển khai dự án hiệu quả”.

NAM KHA (ghi)