Chú trọng thoát nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới

N.Q.VIỆT |

(QNO) - Ngày 21.7,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cùng các sở, ban ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng - thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia 2016-2020 về công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 của Quảng Nam.

Quang cảnh buổi làm việc của UBND tỉnh với Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng. Ảnh: Q.Việt
Quang cảnh buổi làm việc của UBND tỉnh với Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng. Ảnh: Q.VIỆT

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng kinh phí phân bổ từ ngân sách nhà nước để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là 386.645 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương 239.200 triệu đồng, ngân sách tỉnh 147.445 triệu đồng.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng kinh phí đã phân bổ từ ngân sách nhà nước và kinh phí huy động thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2017 là 731.823 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương 703.500 triệu đồng, ngân sách của tỉnh 15.423 triệu đồng, nguồn vận động là 12.895 triệu đồng. Ngoài ra, nguồn vốn tín dụng ưu đãi do Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam triển khai cho vay đến các hộ nghèo và đối tượng chính sách trong 6 tháng đầu năm 2017 là 602.426 triệu đồng, tổng dư nợ đạt 3.817.222 triệu đồng. Tính đến cuối năm 2016, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của toàn tỉnh là 12,5 tiêu chí/xã (tăng 9,89 tiêu chí/xã so với thời điểm năm 2010). Quảng Nam hiện có 62 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tỷ lệ 30,39%), không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Huyện Phú Ninh và thị xã Điện Bàn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Quảng Nam đã mua và cấp miễn phí 89.748 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo với kinh phí 14.820 triệu đồng; 41.696 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn với kinh phí 6.806 triệu đồng; 61.737 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân sống trong vùng đặc biệt khó khăn, xã đảo với kinh phí 10.028 triệu đồng; 67.237 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo với kinh phí 11.259 triệu đồng. Quảng Nam đã cho vay vốn đối với 21.006 lượt đối tượng, doanh số hơn 602.426 triệu đồng. Toàn tỉnh đã có 43.966 hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện với kinh phí 12.926 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2016, Quảng Nam có 45.330 hộ nghèo (chiếm 11,13%, giảm 1,77% so với năm 2015), 24.808 hộ cận nghèo (6,09%, giảm 0,12% so với năm 2015).

Năm 2017, Quảng Nam phấn đấu có 9-10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn lên 35-36%. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của toàn tỉnh trong năm 2017 là 13-13,5 tiêu chí/xã. Về mục tiêu giảm nghèo, Quảng Nam phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 2%, trong đó khu vực miền núi giảm ít nhất là 5%, các xã nghèo, huyện nghèo giảm mỗi năm ít nhất là 7%. Toàn tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ cận nghèo mỗi năm 1,5%.

Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Dương Quyết Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Q.Việt
Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Dương Quyết Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Q.VIỆT

Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Quảng Nam đề xuất với Trung ương phân cấp thực hiện thẩm định nguồn vốn đối với các dự án nhóm C quy mô nhỏ có sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương trong các chương trình mục tiêu quốc gia có quy mô tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng. Đề nghị Trung ương cho phép những dự án thuộc tiêu chí dự án nhóm C quy mô nhỏ nhưng cộng đồng dân cư không nhận tổ chức thi công thì có thể giao cho các tổ chức khác thi công và người dân địa phương tham gia lao động và được trả công theo ngày công và theo mặt bằng giá tại địa phương.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Quảng Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt danh sách các huyện nghèo, huyện có tỷ lệ nghèo cao giai đoạn 2017-2020, qua đó làm cơ sở lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm giai đoạn 2016-2020. Đề nghị các bộ, ngành sớm tham mưu Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo do thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là chính sách hỗ trợ về giáo dục, tín dụng. UBND tỉnh kiến nghị Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội quan tâm phân bổ nguồn vốn tín dụng ưu đãi để Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam cho vay, góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu thoát nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng đánh giá cao kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội và sự quan tâm tạo điều kiện tốt nhất của tỉnh đối với ngân hàng những năm qua. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, tính toán, tổng hợp nhu cầu vốn, trên cơ sở đó bố trí nguồn lực hợp lý; xây dựng kế hoạch về nhu cầu cho vay giải quyết việc làm. Ông Dương Quyết Thắng mong muốn, Quảng Nam tiếp tục huy động tốt các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi. Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam sẽ xem xét, tham mưu trình Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi đảm bảo phát huy tốt nhất hiệu quả nguồn vốn vay chính sách xã hội.

N.Q.VIỆT