Chưa đền bù đã thi công công trình

NGUYỄN THỊ HÒE |

Tình trạng này xảy ra tại tuyến đường đi qua địa phận xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My thuộc dự án đường Đông Trường Sơn. Đoạn đường thi công có chiều dài hơn 15km, ảnh hưởng đến đất đai, cây cối, vật kiến trúc của  nhiều hộ dân.

Qua kiểm tra thực tế của UBND huyện Bắc Trà My, chủ đầu tư chưa bồi thường, hỗ trợ cho dân đã tiến hành thi công công trình. UBND huyện Bắc Trà My đã có buổi làm việc với chủ đầu tư và yêu cầu các đơn vị thi công dừng ngay việc thi công công trình. Khi nào giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho người dân mới được tiếp tục xây dựng.

NGUYỄN THỊ HÒE