Chuẩn bị ra mắt Hội Sâm Ngọc Linh và quế Trà My Quảng Nam

PHÚC HOÀNG |

(QNO) - Sở KH&CN vừa tổ chức cuộc họp với các sở, ban ngành liên quan và các doanh nghiệp nuôi trồng, kinh doanh các sản phẩm từ sâm củ Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh nhằm lấy ý kiến chuẩn bị ra mắt Hội Sâm Ngọc Linh và quế Trà My Quảng Nam.

Quảng Nam là địa phương duy nhất trong cả nước được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 2 chỉ dẫn địa lý: "Trà My" cho sản phẩm quế vỏ vào năm 2014 và "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ vào năm 2016. Hiện nay, Hội Quế Trà My có văn phòng hoạt động đặt tại Công ty CP Thương mại - dược sâm Ngọc Linh Quảng Nam. Thời gian đến sẽ mở rộng, nâng cấp Hội Quế Trà My thành Hội Sâm Ngọc Linh và quế Trà My Quảng Nam, theo sự thống nhất chủ trương của UBND tỉnh ngày 8.6.2017.

Dự kiến tháng 10.2017, Hội Quế Trà My sẽ tổ chức đại hội bất thường để đổi tên hội, tiến hành vận động các tổ chức, cá nhân các địa phương Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn tham gia hội. Việc nâng cấp Hội Quế Trà My thành Hội Sâm Ngọc Linh và quế Trà My Quảng Nam sẽ phát huy được chỉ dẫn địa lý, liên kết, hỗ trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh dược liệu quý, đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên. Từ đây sẽ quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển danh tiếng và nâng cao giá trị kinh tế các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức in, cấp tem chỉ dẫn địa lý trong hoạt động thương mại...

PHÚC HOÀNG