Chuột gây hại gần 100ha lúa hè thu

NGUYỄN SỰ |

(QNO) - Theo ngành nông nghiệp, những ngày gần đây chuột đã xuất hiện và gây hại rất nhiều cánh đồng lúa trên địa bàn tỉnh. Thống kê mới nhất cho thấy, tính đến trưa hôm qua 14.7 tại các huyện Tiên Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Thăng Bình, Phú Ninh đã có 98ha lúa hè thu chính vụ đang trong giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái bị chuột cắn phá với tỷ lệ hại bình quân 5 - 7%, cá biệt có một số chân ruộng ở Điện Bàn lên đến 10%.

* Hơn 1 tuần nay, tại nhiều địa phương của Quảng Nam, bọ trĩ cũng đang bùng phát trên những ruộng lúa gieo sạ muộn. Theo cơ quan chuyên môn, hiện ở Phú Ninh, Núi Thành, Tiên Phước, Tam Kỳ, Đại Lộc, Nông Sơn… đã có ít nhất 100 sào lúa bị nhiễm bọ trĩ với mật độ bình quân 300 - 500 con/m2, nơi cao 3.000 con/m2.

NGUYỄN SỰ