Chuột phá hại lúa đông xuân

VĂN PHIN |

Vụ đông xuân 2013 - 2014, toàn huyện Núi Thành gieo sạ 4.100/4.225ha lúa, đạt 97,04% kế hoạch vụ. Hiện nay, lúa nước trời giai đoạn đòng trổ - vào chắc, lúa chính vụ giai đoạn cuối đẻ nhánh, đứng cái - làm đòng.

Qua theo dõi cho thấy, hiện nay chuột đang gây hại ở nhiều vùng lúa trên địa bàn toàn huyện và dự báo trong thời gian tới, chuột có xu hướng gây hại mạnh trên diện rộng, cắn phá đòng làm ảnh hưởng đến năng suất lúa. Trạm Bảo vệ thực vật huyện Núi Thành đang hướng dẫn các địa phương và bà con nông dân áp dụng các biện pháp diệt chuột và tăng cường công tác kiểm tra, phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ lúa và hoa màu đông xuân.

VĂN PHIN