Chuyển đổi cảng cá An Hòa thành cảng du lịch

KHÁNH LINH |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan nhằm thống nhất việc quy hoạch, chuyển đổi sử dụng cảng cá An Hòa (Tam Giang, Núi Thành) thành cảng du lịch.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất giao Sở NN&PTNT phối hợp với Sở VH-TT&DL tham mưu UBND tỉnh ra văn bản đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa cảng cá An Hòa ra khỏi quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá. Đồng thời phối hợp cùng các ngành liên quan và Công ty CP Tàu cao tốc An Di nghiên cứu, đề xuất cụ thể phương án đầu tư cảng cá An Hòa thành cảng du lịch đảm bảo hiệu quả. Các ngành chức năng cũng phối hợp với UBND huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện việc di dời, giải phóng mặt bằng khu vực cảng cá, lập các thủ tục pháp lý có liên quan trong thời gian chờ ý kiến đồng thuận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT.

Dịp này, UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chủ trì làm việc với Công ty CP Ô tô Trường Hải xem xét việc đầu tư, phát triển cảng Tam Hiệp (Núi Thành) thành cảng du lịch theo đề nghị của doanh nghiệp này.

KHÁNH LINH