Chuyển đổi để khai thác hiệu quả hơn

TƯỜNG VY |

Diện tích đất lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn TP.Tam Kỳ được chuyển đổi mục đích sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố khiến không ít người băn khoăn. Và đoàn công tác Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đã có chuyến khảo sát và làm việc với lãnh đạo TP.Tam Kỳ về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn.

Đoàn công tác HĐND tỉnh khảo sát khu vực tái định cư phường An Phú. Ảnh: TƯỜNG VY
Đoàn công tác HĐND tỉnh khảo sát khu vực tái định cư phường An Phú. Ảnh: TƯỜNG VY

Báo cáo của UBND TP.Tam Kỳ cho biết, theo Quyết định 2018/QĐ-UB của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất của TP.Tam Kỳ, tổng diện tích đất lúa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch 2011-2015 là 196,9ha, trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 132,7ha. Từ năm 2011 đến nay, thành phố đã thực hiện việc chuyển mục đích được gần 63ha. Đối với đất rừng phòng hộ, kế hoạch của thành phố chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 26ha sang đất phát triển hạ tầng, khu công nghiệp. Ngoài ra, một số công trình đã xây dựng trên địa bàn thành phố có sử dụng đất lúa nhưng các đơn vị chủ đầu tư chưa lập thủ tục thu hồi đất như công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đê sông Bàn Thạch, khu dân cư ADB. Theo kế hoạch, năm 2015 sẽ thu hồi gần 41ha đất lúa và hơn 30ha rừng phòng hộ để phục vụ cho các công trình, dự án trong đó đáng chú ý là chuyển đổi hơn 30ha rừng phòng hộ sang Khu công nghiệp Tam Thăng.

Sau khi khảo sát vùng đất giải tỏa để làm đường dẫn cầu Kỳ Phú và chuyển đổi đất xây dựng khu tái định cư phường An Phú, đoàn công tác HĐND tỉnh cho rằng, Tam Kỳ có nhiều loại đất nên cần hạn chế thấp nhất việc thu hồi đất lúa để làm khu tái định cư theo chủ trương của trung ương. Giải tỏa băn khoăn này, Chủ tịch HĐND TP.Tam Kỳ Bùi Quốc Đinh cho biết, quan điểm của thành phố là giữ đất lúa, chỉ chuyển đổi mục đích sử dụng đối với đất bạc màu, năng suất thấp. Vì vậy, đối với khu tái định cư An Phú, sau khi vận động tuyên truyền nhưng do đã sinh sống lâu năm và làm ruộng tại địa phương nên người dân không chấp nhận di dời về khu tái định cư tây An Hà mà đề nghị cho tái định cư tại chỗ. Cũng theo ông Bùi Quốc Đinh, việc lập kế hoạch sử dụng đất nhằm sử dụng hợp lý, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu về quỹ đất cho các mục đích phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố, đặc biệt là cơ sở hạ tầng đô thị nhằm tạo nên diện mạo mới cho đô thị tỉnh lỵ. Do vậy, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất là hết sức cần thiết và được thành phố tính toán kỹ càng.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất chính là nguồn vốn đầu tư xây dựng chưa kịp thời, chính sách pháp luật đất đai thay đổi làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Do đó, thành phố kiến nghị tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện công tác bồi thường, điều chỉnh cơ chế, chính sách và đơn giá bồi thường phù hợp với điều kiện thực tiễn.

TƯỜNG VY