Chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng công trình nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà

P.LÂM |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh vừa ban hành quyết định chuyển giao cho Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm chủ đầu tư xây dựng công trình nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà thay cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam (đã được giao nhiệm vụ chủ đầu tư năm 2009).

Trên cơ sở đó, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam có trách nhiệm kiểm tra, xác định cụ thể khối lượng thực tế đã thi công, khối lượng đã thanh toán và khối lượng còn lại của công trình nêu trên, vốn đã thanh toán cho các nhà thầu; tổ chức bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc triển khai đầu tư xây dựng công trình nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà cho Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tiếp nhận quản lý, tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành công trình. Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tiếp nhận bàn giao công trình; phối hợp với các Sở Kế hoạch và đầu tư, Tài chính làm việc với các bộ, ngành trung ương liên quan để được tiếp tục bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách tỉnh và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư xây dựng hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả.

P.LÂM