Công bố chứng nhận nhãn hiệu "Gà tre Đèo Le"

LÊ BÌNH |

Sáng 22.3, Sở KH-CN phối hợp với UBND huyện Quế Sơn tổ chức lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm “Gà tre Đèo Le”.

Theo đó, vùng chăn nuôi mang nhãn hiệu chứng nhận “Gà tre Đèo Le” được quy định tại 4 xã Quế Long, Quế Phong, Quế An, Quế Hiệp và thị trấn Đông Phú. Sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận bao gồm mua bán thịt gà đã chế biến, thực phẩm làm từ thịt gà, gà giống, gà thịt (còn sống). Sản phẩm “Gà tre Đèo Le” được chứng nhận nhãn hiệu là điều kiện để người chăn nuôi nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh và giá trị kinh tế.

LÊ BÌNH