Công bố cơ sở đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố cơ sở đủ điều kiện theo quy định về đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá trên địa bàn Quảng Nam (đợt 6).

Theo đó, Công ty CP Đóng tàu Thiên Hậu Phước (thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, Núi Thành) đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán các loại tàu cá vỏ gỗ, tàu cá vỏ composite có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên. UBND tỉnh đề nghị công ty có trách nhiệm đảm bảo các trang thiết bị thực hiện việc đóng tàu theo hồ sơ kiểm tra và tiếp tục đầu tư phát triển, đảm bảo yêu cầu theo các quy định hiện hành; Sở NN&PTNT phối hợp với chính quyền địa phương thông báo rộng rãi cho ngư dân biết và lựa chọn cơ sở phù hợp để đặt hàng đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá.

VĂN PHIN