Công bố con dấu xác thực cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ

THỤC ANH |

Ngày 28.7, Sở Công Thương tổ chức lễ công bố con dấu xác thực đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ và tiêu chí xét chọn sản phẩm thủ công mỹ nghệ được sử dụng con dấu xác thực tại Quảng Nam.

Với nhu cầu chứng minh nguồn gốc sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản xuất tại Quảng Nam, sau 3 năm khảo sát, lên kế hoạch, ngày 7.5.2015, UBND tỉnh ra quyết định ban hành “Con dấu xác thực”. Con dấu xác thực sẽ góp phần xác thực nguồn gốc của sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản xuất tại Quảng Nam, giúp du khách chọn đúng sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại địa phương.

THỤC ANH