Công bố điều chỉnh quy hoạch chung TP.Đà Nẵng

XUÂN LAN |

Ngày 5.4, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ công bố điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo quy hoạch điều chỉnh, TP.Đà Nẵng bao gồm 6 quận nội thành và 2 huyện Hòa Vang, Hoàng Sa với tổng diện tích 128.543ha (trong đó diện tích đất liền 98.043ha, diện tích quần đảo Hoàng Sa 30.500ha). Đến năm 2030, phát triển không gian Đà Nẵng theo hướng toàn diện và bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng, trở thành thành phố cấp quốc gia, hiện đại, là đô thị trung tâm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội miền Trung - Tây Nguyên. Theo tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng được xây dựng phát triển thành thành phố đặc biệt cấp quốc gia, hướng tới cấp đô thị quốc tế và phát triển bền vững. Dự báo đến năm 2020, dân số TP.Đà Nẵng có 1,6 triệu người và đến năm 2030 có 2,5 triệu người (dân số đô thị khoảng 2,3 triệu người).

XUÂN LAN