Công khai thông tin bất động sản

T.D |

Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển thị trường bất động sản đến năm 2020”. Cơ quan này sẽ bắt buộc các chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản, văn phòng công chứng, cơ quan quản lý nhà nước về thị trường bất động sản các cấp phải có trách nhiệm cung cấp thông tin về dự án bất động sản, tiến độ thực hiện, tình hình giao dịch… cùng hệ thống thông tin, dự báo, bảo đảm thị trường bất động sản công khai, minh bạch. Theo Bộ Xây dựng, đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân đạt 25m2 sàn/người; xây dựng mới 425 triệu m2 sàn nhà ở và 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội tại khu vực đô thị…

T.D