Công nghiệp Đà Nẵng tăng trưởng khá

THU CÚC |

Theo Sở Công Thương TP.Đà Nẵng, 9 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 36.791 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, một số ngành tăng mạnh như sản phẩm từ cao su và plastic, tăng hơn 21%; sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng gần 32%; sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng hơn 16%. Đối với khu vực dịch vụ, thương mại cũng có mức tăng khá so với cùng kỳ: thương mại tăng 3,3%; du lịch, lữ hành tăng 54%; tài chính, ngân hàng tăng gần 17%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 58.886 tỷ đồng, tăng gần 12%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 944,7 triệu USD, tăng 6,7%. Ngoài ra, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường, thị trường ổn định, không xảy ra hiện tượng biến động về giá.

THU CÚC