Công ty CP In – PHS & TBTH Quảng Nam: Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014

THANH HUYỀN |

Ngày 1.10, Công ty CP In – PHS & TBTH Quảng Nam công bố hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; các chỉ tiêu tăng trưởng 15 - 25% so với cùng kỳ năm 2013.

Để có kết quả này, ngay từ đầu năm công ty đã đề ra các giải pháp về công nghệ và vận hành sản xuất, đặc biệt là đầu tư hệ thống máy xuất kẽm in UVCTP hiện đại. Nhờ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tăng năng suất, chất lượng và hạ giá thành nên lượng khách hàng của đơn vị tăng lên, không chỉ trong tỉnh mà còn thu hút nhiều khách hàng đến từ Quảng Ngãi, Bình Định, Đà Nẵng... Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng trưởng sản lượng, doanh thu, công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và nâng cao thu nhập cho người lao động.

THANH HUYỀN