Công ty Điện lực Quảng Nam dẫn đầu thi đua khu vực miền Trung

PHƯƠNG GIANG |

Sáng 25.1, Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Năm 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Điện lực Quảng Nam vẫn triển khai thực hiện tốt chủ trương nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh, vươn lên dẫn đầu khối các công ty điện lực và cao thế thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung; dẫn đầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kinh doanh, dịch vụ. Đồng thời là đơn vị được Bộ Công Thương tặng cờ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng  điện, với 100% các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, kết quả năng suất lao động năm 2015 đạt hơn 1,62 triệu kWh/người/năm, tăng 11,3% so với năm trước; phát triển mới gần 24.000 khách hàng, nâng tổng số khách hàng sử dụng điện lên gần 349.000 khách hàng. Tổng sản lượng điện tiết kiệm đạt gần 24 triệu kWh, tương ứng 2,2% sản lượng điện thương phẩm… Năm 2016, Công ty Điện lực Quảng Nam đặt mục tiêu tiếp tục tăng sản lượng điện, nâng cao chất lương dịch vụ khách hàng, triển khai cấp điện về các vùng chưa có điện, đặc biệt là các địa bàn khu vực biên giới, hải đảo; triển khai hiệu quả giải pháp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh, đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật được giao.

Dịp này, có 2 tập thể và 3 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Công Thương; 10 tập thể, 28 cá nhân nhận bằng khen, giấy khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Chiều cùng ngày, tại Đại hội đại biểu người lao động năm 2016, Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Nam phát động thi đua và ký cam kết giao ước thi đua “Không để xảy ra tai nạn lao động”.

PHƯƠNG GIANG