Công ty Điện lực Quảng Nam: Doanh thu trước thuế đạt gần 1.800 tỷ đồng

PHƯƠNG GIANG |

Chiều 18.1, Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, thông qua phương hướng hoạt động năm 2016.

Trong năm 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy công ty, sản lượng điện thương phẩm đơn vị thực hiện đạt gần 1,1 tỷ  kWh, vượt kế hoạch giao, tăng 9,7% so với cùng kỳ (chưa kể các khách hàng lớn do Tổng Công ty Điện lực miền Trung bán điện trực tiếp).  Tổn thất điện năng xấp xỉ 6%, giảm 0,11% so với kế hoạch, giảm 0,38% so với cùng kỳ. Doanh thu tiền điện (trước thuế) đạt gần 1.800 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch đề ra. Công ty cũng đã thông tin đầy đủ cho khách hàng các chủ trương của Nhà nước về giá điện, đẩy nhanh tiến độ thu thập địa chỉ email, số điện thoại của khách hàng; nhắn tin SMS, thông báo tiền điện qua email, nhờ thu tiền điện qua ngân hàng; giải quyết kịp thời đơn thư, ý kiến khách hàng nhằm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Năm 2015, Đảng ủy công ty đã xét chọn 23 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, qua đó đã tổ chức kết nạp Đảng cho 13 trường hợp, vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2016, Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Nam đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán  bộ, công nhân viên; tiếp tục xây dựng đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; lãnh đạo xây dựng các đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội từ thiện, hướng đến cộng đồng…

PHƯƠNG GIANG