Công ty Điện lực Quảng Nam: Sản lượng điện thương phẩm năm 2013 đạt hơn 883 triệu kWh

PHƯƠNG GIANG |

Sáng qua 14.1, Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. Trong năm 2013, dù tình hình kinh tế - xã hội khó khăn, doanh thu của Công ty Điện lực Quảng Nam vẫn tăng 15,7% so với năm trước. Sản lượng điện thương phẩm năm đạt hơn 883 triệu kWh, vượt kế hoạch và tăng 5% so với năm trước. Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, các mặt công tác quản lý kỹ thuật, bảo hộ lao động, an toàn lưới điện, bảo dưỡng hệ thống… cải thiện đáng kể. Đã có 31 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, mang lại giá trị lợi nhuận tiết kiệm gần 250 triệu đồng… Năm 2014, công ty tiếp tục đề ra kế hoạch thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng và dịch vụ cung ứng điện; đạt sản lượng điện thương phẩm tăng gần 10% so với năm 2013...

Chiều cùng ngày, tại Đại hội đại biểu người lao động năm 2014, Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Nam phát động thi đua và ký cam kết giao ước thi đua “Không để xảy ra tai nạn lao động”.

PHƯƠNG GIANG